• darkblurbg
    Over Chiropractie

De Grondbeginselen van de Gonstead methode

 

Het Gonstead concept binnen de chiropractie begint met het elementaire biomechanische principe van de natuurkunde. Elke ingenieur, architect, bouwer en timmerman kent het belang van een goede fundering bij het bouwen van een woning, omdat dit de duurzaamheid en een lange levensduur verzekerd. Een kleine wijziging of verschuiving in de basis kan een grote afwijking in het bovenste gedeelte van de structuur opleveren, en misschien zelfs uiteindelijk een instorting veroorzaken.

 

De fundering van het lichaam wordt gevormd door de bekkengordel. Wanneer deze benige structuur bestaande uit heupbeenderen en de onderste botten van de rug correct is, ontstaat er een ideale balans en stabiliteit in de wervelkolom. Wanneer het bekken of een van de wervels (de botten waaruit de wervelkolom bestaat) is gekanteld of gedraaid kan dit dramatische veranderingen in het lichaam opleveren.

Deze afwijkingen kunnen leiden tot druk op de schijven die de wervels te scheiden (De toestand van deze schijven is de sleutel voor de gezondheid van de patiënt, en in veel gevallen de oorzaak van het probleem). De wervel kan uit zijn ideale postitie komen door de cumulatieve effecten van verschillende kleinere trauma's, of ineens door een ongeval. Vaak is het lichaam in staat om deze trauma's zonder hulp te boven te komen. Soms is het trauma echter te groot om door het lichaam zelfstandig hersteld te worden.

 

Om beter te begrijpen wat er gebeurt, is het van belang te weten dat deze schijven een soort kussens tussen de wervels zijn, en bestaan uit een sponsachtige substantie, omgeven door vezels van kraakbeen. Wanneer er door de verplaatsing van een wervel ongelijke druk op de schijf ontstaat zal deze gaan zwellen en uitsteken. (Dit wordt vaak dit aangeduid als een gleed, hernia of een beschadigde schijf.)

Chiropractoren noemen deze toestand een subluxatie als het resulteert in de knijpen of samendrukken van de zenuwen op dat specifieke punt. Deze beknelde zenuwen worden vaak ontstoken en verhinderen de goede overdracht van impulsen naar de sectie van het lichaam die deze zenuwen 'controleren'. Een bijna eindeloze lijst van klachten en pijn kunnen veroorzaakt worden door deze subluxaties.

 

In het algemeen worden verkeerd zittende wervels in de ruggengraat makkelijk herkend, vooral als deze zich in het bovenste gedeelte van de wervelkolom bevinden. Echter, minder gemakkelijk te vinden en vaak over het hoofd gezien zijn afwijkingen in het bekken of in de lagere delen van de wervelkolom.

Het vermogen om deze afwijkingen te herkennen en te corrigeren vormt een integraal onderdeel van het Gonstead concept. Bijvoorbeeld: Wanneer het onderste gedeelte van de wervelkolom een niet goed uitgelijnde wervel heeft zal het lichaam proberen om zichzelf en het skelet overeind en recht te houden. Vaak zorgt dit compenseren ervoor dat een hogere wervel verkeerd komt te liggen. Dit is de manier van het lichaam om te proberen toch een rechte stand vast te houden.

Als alleen deze bovenste wervel wordt uitgelijnd zal dat slechts gedeeltelijk de klachten oplossen. Dit omdat de bron van het probleem niet is opgelost. Voor volledige en duurzame resultaten moeten alle ontregelde wervels worden geïdentificeerd, en vervolgens kan een schema worden opgesteld om ze te herstellen naar de normale stand.

Contact

Banakkerstraat 46A 
4873 AM Etten-Leur
T: 076-5023574
E: info@chiropractie-ettenleur.nl

 

Contact opnemen