Privacyverklaring Chiropractie Brabant

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van applicatie. Daarom informeren wij graag alle patiënten over de verwerking van persoonsgegevens in onze praktijk. Net als voor de AVG is het beschermen van uw gegevens een prioriteit.

Contactgegevens

Chiropractie Brabant
Banakkerstraat 46A
4873 AM Etten-Leur
tel: 076-5023574
e-mail:  chiropractie_brabant@msn.com
              info@chiropractie-ettenleur.nl
KVK:     20124690

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Brabant verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Burgerservicenummer (BSN)
- Verzekeringsgegevens
- Nummer en aard identificatiebewijs
- Gezinsrelaties

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Brabant verwerkt de volgende bijzondere- en / of gevoelige van u:

- Gezondheidsgegevens
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verwerking
Chiropractie Brabant verzamelt en gebruikt uw voor de chiropractische dienstverlening aan u.

Chiropractie Brabant gebruikt niet meer gegevens dan om u van goede chiropractische zorg te kunnen voorzien.

De grondslagen voor het verwerken van uw (bijzondere) zijn te vinden in de Wet inzake de Geneeskundige Behandelings (WGBO) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om zo een volledig behandeldossier te hebben waardoor we patiënten adequaat kunnen behandelen.
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en persoonlijke berichten.
- Patiënten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Te voldoen aan de eisen en verplichtingen van zorgverzekeraars.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chiropractie Brabant verstrekte geen persoonsgegevens aan derden, alleen indien u hiertoe toestemming geeft in het kader van het behartigen van uw belangen. Denk hierbij aan zorginstellingen zoals bijvoorbeeld de huisarts of uw zorgverzekeraar.

Met bedrijven die toegang hebben tot uw gegevens in onze opdracht, bijvoorbeeld de softwareleverancier, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chiropractie Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Chiropractie Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de verplichte regels die hiervoor staan ​​op grond van de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst WGBO. Hierin wordt bepaald dat de medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard, of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlener voortvloeit.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie hierover is te vinden op de website  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

U heeft ook het recht op inzage, wijzigen, wissen, dataportabiliteit en ontvangen van uw geregistreerde gegevens. (voor zover de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst - WGBO - dit toestaat). Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek mailen naar chiropractie_brabant@msn.com. Er zal binnen een maand gehoor geven worden aan uw verzoek. In het geval van bijzondere omstandigheden kan dit worden verlengd tot 3 maanden.

Chiropractie Brabant vindt het belangrijk om uw gegevens goed te beveiligen en heeft daarom organisatorische en technische maatregelen genomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er instructies zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.